საქართველოს გაუმარჯოს

შეყრილანერთხელაც ჩვენი მტრები და უთქვამთ: მოდით როგორმე ქართველებს დავცინოთო,ერთ-ერთს უთქვამს: ქართველისათვის ყველაზე სათაყვანებელი ქართული სუფრაადა ამ სუფრაზე საქართველოს სადღეგრძელოო, ჩვენც ავდგეთ დავამახინჯოთსიტყვა საქართველო და ისე დავლიოთ მათი სადღეგრძელო, გადაწყვიტეს””საქართველოზე”” ჩამოეშორებინათ ორი ასო და ისე მოეხსენებინათ -“”ქართველო””, მაგრამ ერთ-ერთმა აღნიშნა თუ ქართველი ვადღეგრძელეთ ეს არიქნება მათი დაცინვა და კიდევ ჩამოვაშოროთ ორი ასოო,- დარჩა “”რთველო””,კაცო,თუ რთველი, ღვინო და მარანი ვუდღეგრძელეთ ქართველ კაცსს ეს არის მათიუმთავრესი რამ და ისევ მათი დღეგრძელება გამოვა და მოდით კიდევჩამოვაშოროთ ორი ასოო, დარჩა “”ველო””, მიხვდნენ ესეც არგამოვიდოდა,რადგანც საქართველო ხომ ერთი დიდი და ლამაზი ველ-მინდორია,გადაწყვიტეს კიდევ ჩამოეშორებინათ ერთი ასო და დარჩა “”ელო””, შეიძლებაბევრმა არ იცოდეს, ელო ერქვა ცხრა ძმა ხერხეულიძის დედას,რომლის მზესაცმთელი საქართველო ფიცულობდა, თუ ქართველებს საამაყო დედა ვუდღეგრძელეთ ესმათი დაცინვა აღარ იქნებაო და ბოლოს ისე ქნეს, რომ დატოვეს მხოლოდ “”ო””,ო რა არის მეგობრებო?! წოდებითი ბრუნვის ნიშანი და არა მხოლოდ ეს,ქართველი კაცი სუფრას ისე არ დაასრულებს თუ არ თქვა:
“”ო ღმერთო ჩემო, შენ მიდღეგრძელე ჩემი სამშობლო დიდების ღირსი

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s