– რატომ ხარ მოწყენილი?

– რატომ ხარ მოწყენილი?

– მეშინია..

– რისი გეშინია?

– ცხოვრების.

– ეს გასაგებია..

***

– რატომ ხარ მოწყენილი?

– მეშინია..

– რისი გეშინია?

– მომავლის.

– ეს ბუნებრივიცაა..

***

– რატომ ხარ მოწყენილი?

– მეშინია..

– რისი გეშინია?

– იმის,რომ მთელს ცხოვრებას მარტო გავატარებ და მარტოც გარდავიცვლები..

– მაგის ვის არ ეშინია?!

***

– რატომ ხარ მოწყენილი?

– მაწუხებს..

– რა გაწუხებს?

– სამყაროს უსამართლობა.

– ეგ ვის არ აწუხებს.. იყავი ძლიერი!

– ასე ადვილია იყო მამაცი?

– არა.მაგრამ უფრო ძნელი რაღაცის შიშით ცხოვრებაა.

***

– ისევ მოწყენილი ხარ?

– არა,ვისწავლე..

– რა ისწავლე?

– შიშთან ერთად ცხოვრება.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s