წადიო,” მითხარი. “

წადიო,” მითხარი. ” -ბედს სხვაგან ეწიე,

ჩემზე უკეთესი იქნება გენახა.”

სად უნდა წავიდე, ვინ უნდა ვეძიო

შენზე უკეთესი ისევე შენა ხარ

კიდეც რომ წავიდე,ვიარო

ვიარო

ვერაფერს გავხდები,ვინც მიყვარს ხომ მიყვარს

ყველა გზა-ბილიკი და ყველა ფრიალო

დაღლილს და დაქანცულს კვლავ შენთან მომიყვანს.

ნუ ამბობ წადიო და ნურცა გგონია

რომ ჩემი ჭაღარა ჩემს ასაკს შელახავს.

თოვლზე უკეთესი მარტოდენ თოვლია

შენზე უკეთესი ისევე შენა ხარ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s