გურამ საღარაძე

გენიალური ადამიანი,რომლის სიკვდილმა ყველა ქართველს დასწყვიტა გული

არ არსებობს ადამიანი ვისაც მისი გენალური ხმა და კითხვის მანერა არ ეცნობა,ის ხომ მართლაც განსაკუთრებულად კითხულობდა ლექსებს მის მთელ სულს მათში  აქსოვდა

,,მიყვარხარ, ძლიერ, ძლიერ”

“ხომ ლამაზია”

,,ვითარცა მტკვარი”

ფიქრნი მტკვრის პირას

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s