* * *

მივდივარ რადგან ვერ ვნახე ადგილი
მივდივარ ასეთი მშვიდი და მდუმარე
გიტოვებ გაბნეულ ყვავილებს..
მივდივარ ცრემლებით ნაბანი,
ეს წასვლა, ირწმუნე არ არის იოლი,
შენ გულში იმედი კვლავაც ენთება
მე კი მივდივარ, უსიტყვოდ, უთქმელად..
და ეს წასვლა თვით მეურჩება..
გთხოვ მაპატიე, თუ არ დავბრუნდი
ეს წასვლა მერწმუნე არ იყო იოლი…
მივდივარ გიტოვებ ცრემლებს და ყვავილებს…
გთხოვ, ნუ გამიწყრები. გტოვებ
სიყვარულო, მივდივარ შენგან..

One thought on “* * *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s